Skip to main content

Rada Naukowa wydawnictwa ToC

Budujemy współpracę opartą na wiedzy i doświadczeniu merytorycznym środowiska naukowego oraz naszym doświadczeniu branżowym. W tym celu powołaliśmy Radę Naukową naszego wydawnictwa i zaprosiliśmy do niej wybitnych polskich medioznawców, aby konsultować z nimi nasze działania i ofertę wydawniczą.