Skip to main content

Open Journal System

czasopisma naukowe online

System zarządzania procesem wydawniczym Open Journal System jest narzędziem rekomendowanym przez Google Scholar w kontekście skutecznego indeksowania czasopism naukowych.

System umożliwia wykorzystanie cyfrowego obiegu dokumentów na każdym etapie procesu wydawniczego czasopisma oraz publikowanie poszczególnych numerów wraz z opisującymi je metadanymi, używanymi przez wyszukiwarki i systemy indeksujące naukowych baz danych.

Nasza propozycja

  • kompletne wdrożenie systemu OJS na serwerach redakcji-zleceniodawcy lub na przygotowanych przez nas serwerach dedykowanych,

  • przygotowanie personalizowanej szaty graficznej dla strony czasopisma,

  • wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie obsługi oraz wykorzystania systemu (dobre praktyki wydawnicze online)

  • integracja z systemem wydawniczym TOC w zakresie projektowania, redakcji technicznej, składu, korekty i adiustacji oraz produkcji publikacji online na najwyższym poziomie technicznym

  • zautomatyzowany backup całego systemu

  • już wkrótce - możliwość publikacji dokumentów cyfrowych w Repozytorium Cyfrowym TOC (nasz własny system publikacji online, zgodny z DOI)

  • zgodność z RODO i przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych

Zamówienia

Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie – chcemy zaproponować Państwu najwyższej jakości produkt i związane z nim komplementarne usługi w najlepszej możliwej cenie.
Dbamy o komfort finansowy naszych Klientów - tworzymy spójny, zintegrowany zestaw roziązań IT, która umożliwa nam zautomatyzowane zarządzanie krytycznymi elementami systemu. Dlatego jesteśmy bardzo konkurencyjni cenowo.